Skip to main content
  • bære
    dygtighed

Vores Tilgang til Bæredygtighed

I Hettich er vores tilgang til bæredygtighed dybt forankret i vores ISO 14001-certificering. Denne certificering er ikke blot en bekræftelse af vores eksisterende praksis, men også en drivkraft for løbende forbedring og innovation inden for bæredygtighed. Den sikrer, at vi konstant bliver målt og vejet på vores konkrete indsatser for at beskytte miljøet og reducere vores klimaaftryk. Vores engagement i bæredygtighed strækker sig ud over miljø og klima og inkluderer også områder som arbejdsforhold og menneskerettigheder, samfundsmæssigt ansvar og etik. Vi anerkender vigtigheden af vores leverandørers tilgang til disse områder, hvilket du kan læse mere om under “Ansvarligt Samarbejde”. Med målet om at blive CO2-neutrale i 2030 inden for scope 1 og 2, tager vi konkrete skridt såsom at skifte vores firmabiler til elbiler og optimere vores energiforbrug. Selvom vi er bevidste om, at vores direkte miljøpåvirkninger er begrænsede sammenlignet med hele værdikæden, ser vi vores interne fokus på bæredygtighed som en essentiel del af vores rejse.

Fokus på FN’s Verdensmål

Vores engagement i FN’s verdensmål er et centralt element i vores bæredygtighedsstrategi. For at bevare vores fokus har vi valgt at koncentrere os om to kerneområder: Mål 3 (Sundhed og Trivsel) og Mål 13 (Klimaindsats). Dette valg reflekterer vores forpligtelse til at bidrage målrettet og effektivt til disse globale mål.

Mål 3: Sundhed og Trivsel

Vi engagerer os dybt i at fremme sundhed og trivsel, både internt og i de samfund, vi opererer i. Dette inkluderer initiativer for at sikre sunde arbejdsforhold, fremme mental og fysisk sundhed og udvikle og sælge produkter, der bidrager positivt til sundhedssektoren. Vores faste støtte til organisationer som Læger uden Grænser, Kræftens Bekæmpelse og UNICEF afspejler vores forpligtelse til at adressere de globale sundhedsudfordringer.

Mål 13: Klimaindsats

Vores dedikation til klimaindsatsen er central for vores bæredygtighedsstrategi. Vi arbejder målrettet på at reducere vores CO2-udledning gennem tiltag som overgangen til elbiler og optimering af energiforbruget. Vi støtter aktivt organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, Unicef og WWF – Verdensnaturfonden, der bidrager til miljøbeskyttelse og klimaforbedringer, hvilket understreger vores bredere engagement i miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling.

Ansvarligt Samarbejde

Samarbejde i Forsyningskæden

I Hettich forstår vi, at bæredygtighed kræver et tæt samarbejde med hele vores værdikæde. Vi er opmærksomme på, at vores ansvar ikke stopper ved vores egne døre, men strækker sig til de steder, hvor vores produkter fremstilles. Vores engagement i Danmark for at opfylde bæredygtighedskrav giver os en unik position til at guide og påvirke vores producenter og leverandører internationalt. Dette indebærer regelmæssige møder og dialoger, hvor vi fokuserer på at fremme lang levetid for produkter, miljøvenlige produktionsmetoder og en bæredygtig tilgang til ressourceanvendelse.

Kvalitet og Bæredygtighed

I Hettich vægter vi både kvalitet og bæredygtighed højt, hvilket afspejles i vores omhyggelige valg af leverandører. Leverandører som Greiner Bio-One, Hettich, Memmert og Nipro er nøje udvalgt på grund af deres dedikation til både fremragende produktkvalitet og stærke bæredygtighedsprincipper. Vi engagerer os i en kontinuerlig evaluering af vores leverandørers bæredygtighedspraksis og sikrer, at de aktivt arbejder med anerkendte standarder som ISO 14001 og Ecovadis.

Denne strategiske tilgang sikrer, at de produkter vi tilbyder, ikke kun opfylder vores kunders forventninger til kvalitet, men også bidrager til en ansvarlig og bæredygtig brug af ressourcer. Ved at vælge leverandører, der deler vores værdier og ambitioner om bæredygtighed, styrker vi vores engagement i at fremme en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid.

Gennem dette forenede fokus på kvalitet og bæredygtighed arbejder vi konstant på at forbedre vores produktudbud og sikre, at vores forretning bidrager positivt både til vores kunder og til den bredere globale indsats for bæredygtighed.

Bæredygtige Løsninger

Skræddersyede Grønne Løsninger

Udviklingen af bæredygtige løsninger i samarbejde med vores kunder er et kerneområde for os i Hettich. Vi engagerer os dybt i processen med at forstå vores kunders specifikke behov og udfordringer, hvilket giver os mulighed for at tilbyde skræddersyede, grønne løsninger. Denne proces er ikke kun teknisk og funktionel, men også kreativ og innovativ, hvilket giver os mulighed for at udforske nye bæredygtige teknologier og metoder.

Partnerskab og Innovation

Vi anser vores kunders ideer og behov for at være afgørende drivkræfter for innovation. Derfor opfordrer vi kraftigt til et aktivt samarbejde, hvor ideer kan deles og udvikles. Vores omfattende leverandørnetværk og ekspertise inden for sourcing gør os i stand til at imødekomme selv de mest specifikke grønne produktbehov. Vi ser denne proces som en fantastisk mulighed for at kombinere vores tekniske viden med vores kunders indsigt for at skabe løsninger, der virkelig gør en forskel