Skip to main content

Heparin rør


Heparinrør fra Greiner Bio-One fås i tre forskellige versioner: LH Lithium Heparin, LH Lithium Heparin gel og NH natrium Heparin. LH lithium heparinrør er indvendigt belagt med lithium heparin. Antikoagulanten heparin aktiverer antitrombin, hvilket blokerer koagulationskaskaden og dermed producerer en fuldblod/plasmaprøve. Udvalgte rør fås også med en transparant label. LH lithium heparin gelrør indeholder også et separeringsgel, der migrerer opad under centrifugering og skaber en stabil barriere, der adskiller plasma fra cellerne. NH natrium heparinrør er indvendigt belagt med spraytørret natrium heparin. Antikoagulanten heparin aktiverer antitrombin, hvilket blokerer koagulationskaskaden.